Sistem kawalan berangka alat Mesin CNC

Teras sistem NC untuk alatan Mesin CNC, termasuk perkakasan (papan litar bercetak, monitor CRT, butang kotak, pembaca pita kertas, dan sebagainya) dan perisian yang sepadan untuk memasuki bahagian-bahagian yang digital data program, dan penyimpanan maklumat, berubah, Sisipan, dan melaksanakan pelbagai fungsi-fungsi kawalan.