Agensi-agensi bekalan

Keselamatan dalam negeri Seksyen di bahagian bekalan kuasa, bahan bahagian, rangkaian, teknologi kuasa, kuasa teknologi, pengurusan peralatan, pendidikan pekerja, Perkhidmatan am, kakitangan cawangan, Cawangan kewangan dan pejabat pentadbiran pejabat, pihak bekerja dan lain-lain agensi kawal selia.